St. Olav videregående skole ligger i sentrum av Stavanger. Skolen startet i 1921 som Stavanger handelsgymnasium. I 1976 ble skolen omdøpt til St. Olav videregående skole. I 1996 ble skolen fusjonert med Ledaal videregående skole (som tidligere het Stavanger handelsskole). Skolen har utdanningsprogram for studiespesialisering. I tillegg tilbyr skolen International Baccalaureate. St. Olav videregående skole har rundt 800 elever.