St. Hanshaugen, parkområde (ca. 90 daa) på en høyde i Oslo, bydel St. Hanshaugen. I 1840-årene et populært sted for sankthansfeiring. Eldste deler av beplantningen stammer fra 1860-årene, etter hvert utvidet ved kommunale innkjøp av omliggende tomter. Vannreservoar (83 moh.) anlagt 1872–75, pga. luftforurensninger overdekket og grunt speilbasseng anlagt over i 1960-årene. Svanedam, promenader og friluftservering, underholdning fra scenen (parkkvelder) om sommeren. Statue av P. Chr. Asbjørnsen, utført av Brynjulf Bergslien 1891.