Storbritannia, gassterminal i Skottland, rett nord for Peterhead. Bygget på slutten av 1970–tallet for å ta imot gass fra Friggfeltet. Produksjonen på Frigg ble avsluttet i 2004, og per 2006 mottar St. Fergus gass fra Heimdal, Alwyn, Bruce, Piper, Ross, Captain og Murchisonfeltet, bl.a. via rørledningen Vesterled.