Støvringgård, gods og slott i Danmark, Jylland, ca. 15 km nordøst for Randers. Godset har (1998) et totalareal på 5450 daa, hvorav 2550 daa dyrket mark. Støvringgård, som er nevnt første gang 1319, har vært adelig jomfrukloster (aldershjem for ugifte adelsdamer) siden 1735. Hovedbygningens eldste deler er oppført 1622–30, to fløyer bygd til 1745–60; fredet.