Spy-mennesket, rester av to skjeletter funnet i 1886 ved inngangen til en grotte ved Spy i Namur, Belgia. Spy-mennesket var typisk neandertaler og levde under siste istid. Se mennesket (Opprinnelse og utvikling).