Spurius Cassius Vicellinus, flere ganger konsul i den romerske republikks første tid. 493 f.Kr. sluttet han forbundspakt med latinerne; 486 skal han ha foreslått den første åkerlov (se ager publicus), som ikke gikk igjennom. Året etter anklaget for å trakte etter kongeverdigheten, dømt og henrettet.