Spreewald, myrlendt skogområde i den sørlige del av delstaten Brandenburg, i Tyskland, ca. 60 km sørøst for Berlin, 75 km langt og opptil 16 km bredt. Biosfærereservat. Spreewald dreneres av elven Spree med sidearmer og et tettmasket nett av kanaler som er farbare for mindre båter. Store deler av området er tilgjengelig bare med båt. Rikt dyreliv tilpasset myrmarken og de fuktige løvskogsbiotopene. Kvegavl, grønnsaksdyrking. Delvis sorbisk befolkning; sorbere.