Offisielt språk er kirgisisk, et tyrkisk språk som skrives med det kyrilliske alfabetet. Etter selvstendigheten har det i 1990-årene vært arbeidet for å gjeninnføre det latinske alfabetet. Ifølge folketellingen 1989 utgjorde den kirgisisktalende delen av befolkningen ca. 52 %, mens den russisktalende andelen utgjorde ca. 21 %. Nasjonaliseringsprosessen i 1990-årene har trolig styrket det kirgisiske språkets stilling. Dessuten finnes befolkningsgrupper med usbekisk (ca. 13 %), ukrainsk (ca. 2,5 %), tysk (ca. 2,5 %) og tatarisk (ca. 1,7 %) som morsmål.