Språk i Finland

Artikkelstart

Finland har to offisielle språk: Finsk og svensk. Finsk tales av 92 prosent og svensk av drøyt 5 prosent av befolkningen. Varianten av svensk språk som brukes i Finland, kalles finlandssvensk. I lange tider, til annen halvdel av 1800-tallet, var svensk landets eneste offisielle språk (se fennomaner).

Finsk og svensk

Det meste av Finland er finskspråklig (se finsk), men svensk bosetning i Finland kan etter arkeologiske vitnesbyrd muligens gå tilbake til forhistorisk tid, iallfall på Åland og i visse vestfinske kystbygder. I vår tid er det svensktalende befolkning på hele Åland, i kystbygdene i Uusimaa, i skjærgården i det sørvestlige hjørnet av landet, og i Vaasan lääni, fra sørgrensen til Kokkola.

Det prosentvise forhold mellom svensktalende og finsktalende har endret seg ganske mye gjennom årene. I 1880 var det litt over 85 prosent finsktalende og noe over 14 prosent svensktalende, i 1910 var de tilsvarende tallene 88 og 11,8, i 1930 89,4 og 10,1, i 1950 91,1 og 8,6, i 1960 92 og 7,9. Det finske språket har altså vært i stadig fremgang, også på landsbygda, men mest i byene. I byene er det nemlig stadig innflytning av folk fra omgivende finsktalende bygder. I 1880 var ennå bare 57 prosent av bybefolkningen finsktalende, i 1950 var tallet steget til 86 prosent.

Språklovene av 1923 søkte å regulere forholdet mellom de to språkene, og ga på grunnlag av direkte undersøkelser av språkforholdene i de enkelte kommunene og i større distrikter bestemmelse om en gruppering i tre klasser: Svensktalende, finsktalende og tospråklige kommuner og distrikter. Etter den reviderte språkloven av 1963 skal en kommune være ettspråklig hvis den språklige minoritet utgjør mindre enn ti prosent av befolkningen, men tospråklig hvis den er ti prosent eller mer.

Myndighetene bestemmer hvert tiende år hvilke kommuner som skal ansees å være finske, svenske eller tospråklige. En tospråklig kommune blir ikke ettspråklig, hvis ikke antallet av minoritetsspråklige har gått ned til åtte prosent eller mindre, og en ettspråklig kommune blir ikke tospråklig, hvis ikke antallet av minoritetsspråklige har steget til tolv prosent eller mer. Helsinki, Turku og Vaasa skal være tospråklige med en minoritet på minst 5000 personer, selv om minoriteten utgjør mindre enn åtte prosent.

Minoritetsspråk

Det tredje gamle språket i Finland er samisk, som snakkes i deler av Nord-Finland av om lag 4000–5000 mennesker. Finland har også en stor romanitalende sigøynerminoritet på rundt 5000 mennesker, og en tatariskspråklig minoritet på rundt 1000. Mens samiskspråklige har en del lovfestede språkrettigheter, blant annet bruk av samisk språk i rettsforhandlinger, har brukere av romani og tatarisk ingen lovfestede språkrettigheter i Finland.

Fra 1980-årene har Finland hatt økt innvandring. Man regner nå med om lag 27 000 russisktalende, 12 500 estisktalende, 7200 somalitalende, for å nevne noen av de omkring 90 nye språkminoritetene i Finland. I 2018 utgjør minoritetsspråklige en større gruppe enn svenskspråklige.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg