Spoletium, ble romersk koloni 241 f.Kr. og var en viktig by i keisertiden. År 570 ble den hovedstad i et selvstendig, langobardisk hertugdømme, og kom ca. 1230 under pavestolen.