Spitsbergenbanken, et grunnhavsområde som strekker seg fra Bjørnøya nordøstover mot Hopen og nordover mot sørspissen av Spitsbergen. Størsteparten av området har dybder mindre enn 100 m.