Spessart, høydedrag i Tyskland, i den såkalte «Main-firkanten» øst for Frankfurt, mellom elven Main og bielven Kinzig, ca. 30 x 50 km i utstrekning og opptil 585 m høyt. Bygd opp av sandstein. Tysklands største løvskogområde. Fruktdyrking i dalene. Det romantiske landskapet er kjent for mange sagn og eventyr. Naturpark fra 1962.