Spektr, spesialseksjon tilkoblet den russiske romstasjonen Mir, skutt opp 20. mai 1995. Er utstyrt for jordobservasjon, en del av instrumentene om bord er amerikanske. Spektr er 14,4 m lang med en diameter på 41,5 m, og oppskytningsmassen var 19,6 tonn. Den ble skadet i sammenstøt med det ubemannede forsyningsromfartøyet Progress M-34 juni 1997. Trykkhuden ble punktert, og seksjonen har siden vært avstengt.