En opprinnelig skånsk slekt som kan føres tilbake til slutten av 1200-tallet, og døde ut 1601. Til slekten hører bl.a. erkebiskop i Lund Aage Jepsen Sparre (død 1540).