Southern nasjonalpark, ligger i Sør-Sudan; 23 000 km², opprettet 1939.