Soter, grekernes navn på en gud, en heros eller et usedvanlig menneske som kom den enkelte eller staten til hjelp i ytterste nød. I Midtøsten fikk Soter en religiøs klang og ble forbundet med ideen om en kommende gullalder. En rekke hellenistiske og romerske herskere, bl.a. keiser Augustus, fikk tittelen Soter. Den kristne kirke hyller Kristus som Soter.