Sosiale problemer og sosialt arbeid

For avgrensning og forståelse av et fag er det et sentralt spørsmål hvilket felt faget særlig retter seg mot. Dette benevnes ofte som fagets gjenstandsområde. For sosialt arbeid er det forståelse av og arbeid med å forebygge og avhjelpe sosiale problemer som er fagets gjenstandsområde.

For at et problem for enkeltindivider eller grupper skal bli ansett å være et sosialt problem, må det bli synliggjort i det offentlige rom og det må settes på den politiske dagsorden. For eksempel ble vold og seksuelle overgrep først «sett» som sosialt problem på 1970-tallet. Selv om disse fenomener eksisterte også tidligere, ble de ansett for å være private problemer. Både i praktisk arbeid, forskning og undervisning er synliggjøring av problemer som individer og grupper møter viktige tema i sosialt arbeid.

Fattigdom var det sosiale problemet som sosialt arbeid hadde sitt utspring i på slutten av 1800-tallet. Fattigdom kommer til syne på mange måter på individ- og gruppenivå. Det kan for eksempel medføre dårlige boforhold, vansker i forhold til utdanning, relasjonsproblemer i familie og lokalsamfunn, problemer med rus og kriminalitet. Dersom årsakene til problemene blir forstått kun som egenskaper ved individet eller grupper og/eller knyttet til nære relasjoner, blir de samfunnsmessige sammenhenger usynliggjort. For sosialt arbeid er det en sentral utfordring å ha en helhetlig forståelse av de sammenhenger sosiale problemer opptrer i og handle både på individ-, gruppe-, institusjons- og samfunnsnivå.

Sosiale problemer er mangeartede og sammensatte, og årsaker kan være å finne på mange nivåer. Sosialarbeidere kan ikke alene løse alle sosiale problemer. Mange aktører har ansvar for å bidra. Sosialarbeidere ansatt i ulike velferdsinstitusjoner møter imidlertid mennesker i utsatte situasjoner, og de kan da bidra med hjelp og støtte og med å få synliggjort forhold som bidrar til å fastholde individer og grupper i vanskelige livssituasjoner. Både det å avhjelpe og forebygge sosiale problemer inngår i mandatet i de aller fleste velferdsinstitusjoner hvor sosialarbeidere jobber.

Ellingsen, I.T. og Levin, I. 2015. «Det sosiale i sosialt arbeid». I I.T. Ellingsen, I. Levin, B. Berg og C. Kleppe (red.) Sosialt arbeid. En grunnbok. Oslo: Universitetsforlaget.

Halvorsen, K. 2002. Sosiale problemer. En sosiologisk innføring. Bergen: Fagbokforlaget.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.