Sophus Septimus Henrichsen, født i Kragerø, norsk fysiker. Studerte 1878–79 fysikk i Berlin og Leipzig, 1873–91 amanuensis ved Universitetets fysiske kabinett, 1890–1920 overlærer ved den tekniske skole i Oslo. Han offentliggjorde undersøkelser over vannets varmekapasitet (1879) og over organiske forbindelsers magnetisme (1888 og 1892). Det siste arbeidet ble belønnet med kronprinsens gullmedalje. Henrichsen og hans hustru Julie testamenterte praktisk talt hele sin formue til Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo, til et legat, Den gamle fysikklærers legat, til hjelp for vitenskapelig arbeid ved instituttet. Legatets grunnkapital var ca. 115 000 kr.