Soong Mei-ling, kinesisk politiker, gift med Chiang Kai-shek 1927 og vanligvis kalt Madame Chiang Kai-shek. Tilhørte en rik kristen bankierfamilie i Shanghai, søster av Soong Chingling, T. V. Soong og Soong Ai-ling (gift med politikeren og finansmannen H. H. Kung). Utdannet i USA. Hun var sin manns fremste medarbeider og kan ha påvirket ham i konservativ retning. Sterkt engasjert i sosialt arbeid. Da nasjonalistene desember 1949 måtte oppgi det kinesiske fastland, reiste hun til USA, hvor hun uten hell forsøkte å oppnå amerikansk hjelp. Hun var vel ansett i USA, og etter sin manns død tok hun opphold der. Politisk aktiv til meget høy alder, trakk seg først tilbake etter stesønnens, president Chiang Ching-kuos, død 1988. Utgav flere bøker.