Songvår fyr, fyr i Søgne kommune, Vest-Agder, på Hellersøy, 5 km sør for Ny Hellesund. Opprettet 1888, lysstyrke 42 500 cd, lysvidde 14,5 nautiske mil. Tåkesignal, nautofon 1950, nedlagt 1987. Fyret automatisert 1987, 9 m høyt plasstårn oppført 2004.