Sungari, elv i Kina, største bielv til Amur, 1850 km lang. Islagt november–mars. Landskapet langs elven er svært flatt, og flom forekommer hyppig. Viktig ferdselsåre. Sterkt forurenset av benzen i november 2005.