Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Songdalen, kommune i Vest-Agder fylke, vest for Kristiansand, omfatter hele Songdalselvas dalføre ovenfor tettstedet Volleberg vest for Kristiansand samt heiene omkring. Lengst nordvest omfatter kommunen et område øst for Mannflåvatnet i Mandalselva.

Songdalen ble opprettet 1964 ved sammenslåing av de tidligere kommunene Greipstad og Finsland (unntatt Klevelandområdet i Mandalen) samt en mellomliggende del, Eikeland krets av tidligere Øvrebø kommune.

Songdalen grenser etter dette i vest og nord til Marnardal, i øst til Vennesla, i sørøst til Kristiansand og i sørvest til Søgne.

Songdalen, Kristiansand og Søgne har vedtatt sammenslåing i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform. Dette ble godkjent i Stortinget juni 2017.

Berggrunnen hører i hele kommunen til grunnfjellet, hovedsakelig ulike gneiser. Songdalselva er det viktigste vassdraget; den fortsetter sørover gjennom Søgne under navnet Søgneelva til sjøen. I sør har elva meget svakt fall, og dalen er bred. I Finsland i nord er dalen trangere, og heiene når opp i over 400 moh. mot 100–250 moh. i Greipstad i sør. Høyest når Havsåsen (414 moh.) nordøst for Finsland kirke.

Kommunen ligger i sin helhet under skoggrensen. Tronstadvatnet (42-36 moh.) på grensen til Søgne i vest er drikkevannskilde for kommunene Kristiansand, Søgne og Songdalen. Flere mindre områder er fredet som naturreservat, blant annet Songevann på grensen til Vennesla med hekke- og beiteområder for fugl.

I 2015 bodde 85 prosent av kommunens befolkning i Greipstad i kommunens søndre del. Her ligger kommunens fire tettsteder, administrasjonssenteret Nodeland 10 km fra Kristiansand sentrum, Nodelandsheia, Volleberg og Brennåsen, som sammen med noen mindre tettbebyggelser er i ferd med å vokse sammen til ett sammenhengende tettsted som utgjør en forstad til Kristiansand. Samlet bor 72 prosent av kommunens befolkning i tettsteder (2014) mot 82 prosent i fylket som helhet. I Finsland ligger mer spredte grender og et innslag av heiegårder.

Nærheten til Kristiansand er den viktigste årsaken til den sterke befolkningsveksten i kommunen etter krigen. Kommunen doblet for eksempel sitt folketall 1950-85 og har hatt kontinuerlig vekst siden, i tiårsperioden 2005-15 med gjennomsnittlig 1,4 prosent årlig mot 1,2 prosent i fylket som helhet.

Av kommunens arbeidsplasser er bare 2 prosent i primærnæringene. Selv om Songdalen sammen med Søgne og Farsund er de eneste kommunene i Vest-Agder med noe korndyrking, er husdyrhold klart viktigste driftsform i jordbruket, først og fremst storfe. Skogsdriften er av betydning, særlig i Finsland; det ble 2013 avvirket 11 700 m3 tømmer.

Industrien utgjør 14 prosent av arbeidsplassene i Songdalen, 27 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning (2014). Viktigste industribransje er verkstedindustrien med 61 prosent av industriens sysselsatte, særlig maskinindustri (2013). Ellers merkes næringsmiddel- og trelast-/trevareindustri med henholdsvis 18 og 8 prosent av næringens sysselsatte (2013).

I alt arbeider 67 prosent av kommunens bosatte yrkestakere utenfor kommunen, hvorav 48 prosent i Kristiansand alene. Dette innebærer at det er en langt større andel av de bosatte yrkestakerne i Songdalen med arbeid i Kristiansand enn i hjemkommunen (33 prosent). For øvrig har 7 prosent arbeid i Søgne og 3 prosent i Vennesla (2014).

Sørlandsbanen går gjennom Songdalen; stasjon ved Nodeland. E 39 skjærer gjennom kommunen helt i sør med Brennåsen veidele hvor Fv. 461 tar av nordover gjennom dalen. Fylkesveiforbindelser over heiene østover til Vennesla og vestover til Mandalen. Det er også fylkesveiforbindelser fra Finsland nordover til Fv. 462 mellom Hægeland i Vennesla og Bjelland i Marnardal.

Songdalen hører til Agder politidistrikt, Kristiansand tingrett og Agder lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Knutepunkt Sørlandet sammen med Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Søgne og Vennesla.

Songdalen kommune tilsvarer de to soknene Finsland og Greipstad i Mandal prosti (Agder og Telemark bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Songdalen til Mandal fogderi i Lister og Mandals amt.

For statistiske formål er Songdalen kommune (per 2016) inndelt i fire delområder med til sammen 25 grunnkretser:

  • Finsland: Røyrås, Breivoll, Lauvsland, Hønemyr, Heggeland, Ovland/Spikkeland, Kilen
  • Stokkeland: Eikeland, Stokkeland/Gumpedalen, Utsogn/Fidje, Eidså, Augland, Gjervoldstad
  • Nodeland: Øvre Hortemo, Nedre Hortemo, Skinnarsmoen/Hagen, Nodeland, Rismyr/Greipstad, Birkeland, Kulia
  • Brennåsen: Brennåsen, Buksteinsdalen, Birkenes/Birkeli, Rosseland, Volleberg

På Røyseland i Finsland står en gjenoppbygd varde, opprinnelig trolig fra 1600- eller 1700-tallet. Den gamle postveien mellom Oslo og Stavanger, som gikk over Groheia sør i kommunen, er bevart som kulturminne. Ved Rossevatnet, også helt i sør, er en festning bygd 1916–17 av Stavanger bataljon.

Bygdetun på Porsmyr i Greipstad. Finsland kirke (1803) er en korskirke i tømmer med særpreget umalt lafteinteriør.

Kommunevåpenet (godkjent 1985) har tre gull eikenøtter mellom tre gull eikeblader stilt i trepass mot en grønn bakgrunn; eika er vanlig i kommunen.

Navnet er etter Songdalselva. Navnet må ses i sammenheng med Søgne, opprinnelig et elvenavn, Sygna (elva heter i dag Søgneelva i nederste delen). Det kan være en avledning av norrønt súga, ‘suge’. I tillegg til kommunenavnet Søgne har også landskapsnavnet Sogn sin opprinnelse i dette verbet. I disse tilfellene kan navnet settes i sammenheng også med vind og strømmer i kyst- og fjordstrøk.

  • Lauvsland, Kristen m.fl.: Finsland, 1959–74, 2 b., Finn boken
  • Mørck, Marit Ljøstad: Greipstad: gård og slekt, 1992-, 2 b., isbn 82-992670-2-1, Finn boken

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.