Someş, elv i Romania og Ungarn. Dannes i Romania, ved Dej, ved sammenløpet av elvene Someşul Mare, 'Store Someş', fra Karpatene og Someşul Mic, 'Lille Someşul', fra Apusenifjellene i sør, renner nordøstover forbi Satu Mare og munner ut i Tisza (Tisa) lengst nordøst i Ungarn. 410 km lang, derav 376 km i Romania.