Somdetch Phra Paramindr Maha Chulalongkorn, konge (Rama 5) av Siam fra 1868. Ble sterkt engelskpåvirket i sin oppdragelse, ivret for reformer. Post- og telegrafvesen ble opprettet, jernbanebygging begynt, hær og flåte modernisert. Slaveriet ble opphevet og hospitaler bygd. Chulalongkorn lukket seg i sine siste år inne i sitt harem og overlot styret til sitt ministerium og et lovgivende råd (opprettet 1895). Foretok 1907 en reise til Paris og flere europeiske hoff; besøkte også Norge.