Somadeva, indisk dikter fra Kashmir. På sanskrit skrev han Kathasaritsagara (Eventyrelvenes hav), som kong Ananta bestilte til underholdning for sin dronning Suryamati. Verket inneholder ca. 350 eventyr i 22 000 vers (eng. overs. ved I. Penzer, The Ocean of Story, 1924–27).