Solbjørnvatnet, vann i Flakstad kommune, Nordland, på Moskenesøya i Lofoten; 5,1 km2, 86–76 moh. Naturlig avløp ved Mølnelva til Mølnvågen innenfor fiskeværet Mølnarodden. Fallet ned til Mølnvågen utnyttes i Solbjørn kraftstasjon med 4,2 MW i maskininstallasjon, 6,5 GWh i midlere årsproduksjon.