Sogns avis

Sogns avis var ei avis som kom ut i 1926. Avisa slo seg saman med Sogningen i 1972 til Sogningen/Sogns avis, og namnet blei endra til Sogn avis i 1993.

Sogns Avis kom året etter at Sogningen i 1925 flytte frå Vik til Balestrand, på Sognefjorden si nordside. Vik låg dermed avislaust attende, og i august 1926 var 400 luteigarar klare til å fylle tomrommet etter den legendariske Høgre-avisa. Sogns Avis starta som partipolitisk uavhengig lokalblad, men fekk ikkje vere eit spreidd lutlag med partilaus profil rett lenge. Etter mindre enn eitt år blei avisa teken over av boktrykkar Ingvald Husabø, då med bustad Vik.

Bondepartiet kasta no augo sine på Sogn. Partiet hadde god bruk for eit talerøyr i den sørlege delen av fylket. Å ta over Sogns Avis i Vik baud seg fram som eit gylt høve for det nye partiet. Sommaren 1927 var ikkje skikkeleg over før Sogns Avis var blitt eit partiblad. Frå 6. august var avisa ikkje lenger partipolitisk uavhengig, ho var blitt Norges Bondelag sitt organ for Sogn, og dermed ein reiskap for Bondepartiet.

I Vik fekk bladet fjorten gode år innan det blei stengd hausten 1941. Etter krigen kom Sogns Avis attende i juli 1945. Tre år inn i etterkrigstida måtte Bondelaget innsjå at Vik vart ein for tung stad å gjenreise bladet på.

Framståande tillitsfolk og politikarar i Bondeparti-miljøet valde difor å flytte Sogns Avis til Sogndal. Sogns Tidend hadde vore ein lysande fakkel for regionsenteret Sogndal sidan 1903, men bladet hadde gått inn ved årsstart 1947. Sogndal var blitt ein avislaus arena der det no var plass til Sogns Avis.

Men Sogns Avis skulle ikkje bli gamal i Sogndal heller. I 1954 gjekk Bondepartiet inn for å fryse organet sitt. Sogns Avis blei lagt på is, men det var ikkje planen at det skulle vare lenge.

Det varte likevel heilt til 1959. På hausten det året lånte partiet ut avisa til Ingvald Husabø Prenteverk i Leikanger. Boktrykkaren hadde lova å med- verke til at avisa skulle kome på føtene att. Det skjedde også, i spann med Høgre-bladet Sogningen, ei anna avis med Vik som opphav. Dei to blei redaksjonelt og teknisk samkøyrde og skulle gode ti år seinare bli smelta heilt saman til opplagsvinnaren Sogningen/Sogns Avis (S/SA), som i dag heiter Sogn Avis.

Opplag

År Opplag
1932 1000

Fakta

  • Sogns Avis: fyrste nr. 21.8.1926, Førebels siste nr. 30.9.1941.
  • Fyrste nr. etter krigen 3.7.1945. Førebels siste nr. 1.11.1954.Heldt fram frå 21.8.1959.
  • Slått saman med Sogningen til Sogningen/Sogns Avis: fyrste nr. 1.1.1972, endra namn til Sogn Avis 7.1.1993.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg