Sogn og Fjordanes befolkning

Sogn og Fjordane fylke. Ved Strynevatnet ligger stedet Hjelle med det gamle Hjelle hotell. Hotellet har tatt imot gjester siden 1896. Fjellene på den andre siden av vannet er (fra venstre)Tindefjell, Skåla og Storskredfjellet. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Sogn og Fjordane fylke av /KF-arkiv ※. Gjengitt med tillatelse

Sogn og Fjordane. Undredal ved Aurlandsfjorden. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Sogn og Fjordane fylke av /KF-arkiv ※. Gjengitt med tillatelse

Sogn og Fjordane er tynt befolket (110 266 pr. 1.1.2017). Primærnæring eller kraftindustri gir flest arbeidsplasser.

Florø er Norges vestligste tettsted. Utvær i Solund kommune er Norges vestligste bebodde øy. Førde er fylkets største tettsted med 10 000 innbyggere (2017).

Florø og Førde i Sunnfjord og Måløy i Nordfjord har status som by. Sogndalsfjøra et viktig regionsenter i Indre Sogn. Sogn og Fjordane er Norges nest minste fylke i folketall.

Befolkningsutvikling

Sogn og Fjordane har i hele etterkrigstiden hatt lavere vekst i folketallet enn landet som helhet. Fylkets andel av Norges folkemengde sank fra 3 prosent i 1950 til knapt 2,3 prosent i 2006. Samtidig ble folketettheten flyttet fra Sogn til Sunnfjord. Nordfjords andel av befolkningen har vært relativt stabil etter 1950.

I tiårsperioden 1996–2006 har Sogn og Nordfjord hatt en liten befolkningsnedgang mens det samtidig har vært vekst i Sunnfjord. Befolkningsveksten er imidlertid begrenset til Førde, nabokommunen Naustdal og Florø. I Sogn hadde bare Sogndal vekst. I Nordfjord var det kun vekst i Stryn. I 2006 bodde 35 % av fylkets folkemengde i Sogn (41 % i 1950), 39 % i Sunnfjord (32 % i 1950) og 27 % i Nordfjord (27 % i 1950).

Sogn

I Sogn er det i første rekke Årdal og Sogndal som har hatt vekst i folketallet. I Årdal var det imidlertid bare vekstunder etableringen av aluminiumsverket i 1950- og 1960-årene. Sogndal hadde vekst i hele etterkrigstiden.

Sunnfjord

Førde og Flora i Sunnfjord har hatt vekst i hele etterkrigstiden. Her finnes også de største tettstedene i Sogn og Fjordane. Førde har 10 000 innbyggere og det bor 9000 i Florø.

Nordfjord

I Nordfjord har befolkningsutviklingen vist et jevnere utvikling enn ellers i Sogn og Fjordane. Fem av de seks kommunene i Nordfjord hadde høyere folketall i 2006 enn i 1950. Sterkest vekst hadde Eid, mens Stryn hadde sterkest vekst de senere år.

Næringsgrunnlag

Det er særlig tre faktorer bak de store regionale forskjellene i befolkningsutviklingen i fylket siden 1980-årene.

Stor primærnæring har gitt befolkningsnedgang, likeledes stor andel sysselsatt i kraftkrevende industri (Årdal, Høyanger, Bremanger). Endelig har avslutningen av store anleggsarbeid vært av stor betydning for enkelte kommuner (Aurland, Lærdal, Balestrand, Vik, Luster).

Tettsteder

Sogn og Fjordane er landets minst urbaniserte fylke. Flere kommuner mangler helt tettsteder. I 2005 bodde 55 prosent av folkemengden i tettsteder mot 78 prosent i landet som helhet. Bare i Årdal og Leikanger ligger urbaniseringsgraden over landsgjennomsnittet (hhv. 96,4 og 88,9 %). I ytterligere tre kommuner ligger den omtrent på landsgjennomsnittet, i Flora (77,3 %), Vågsøy (77,0 %) og Førde (76,4 %).

Fylket har 16 tettsteder med over 1000 innbyggere (2005). De største er Florø, Førde, Øvre Årdal, Måløy, Sogndalsfjøra og Nordfjordeid.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg