Sogn og Fjordane - samferdsel

Kommunikasjonene i Sogn og Fjordane har tradisjonelt mange sjøveis forbindelser. Spesielt har forbindelsene med Bergen vært av stor betydning. Sjøforbindelsene gikk over de mange fjordene og til de tilstøtende fylkene. Dalførene er rasutsatt. I de senere år har veier og tunneler erstattet mange fergeforbindelser. Det bygges også bedre veier over fjellet til Østlandet.

Båtruter

I 2013 var det 18 fergeruter i drift i Sogn og Fjordane. Av disse ble 15 drevet av Fjord1, en av Tide Sjø, en av Lustrabaatane og en ny batteridrevet kabelferje av Wergeland AS.

Norled kjører hurtigbåtruter mellom Sogn og Fjordane og Bergen. Disse hurtigbåtene går fra Sognefjorden i sør til Selje i nord. I sommersesongen fra mai til og med september er det anløp av Flåm og Flåmsbanen.

Lokalbussrutene i fylket blir kjørt av Nettbuss Sogn Billag, Nettbuss Nordfjord-Ottadalen og Firda Billag.

Hurtigruta Bergen–Kirkenes anløper Florø og Måløy.

Veier

Veibygging de senere år har redusert så vel antall som lengden på bilfergeforbindelsene på Vestlandet.

Fra Østlandet har fylket fem helårs veiforbindelser hvorav fire går til Sogn: E 16 går over Filefjell og Rv. 52 over Hemsedal til Lærdal. Rv. 53 går over Tyin til Årdal. Rv. 50 går Hol–Aurland. En veiforbindelse går fra Østlandet til Nordfjord, Rv. 15 over Strynefjell til Stryn. For øvrig finnes forbindelse fra Østlandet over Sognefjell via Skjolden til Sogndal og Leikanger på Rv. 55.

Fergeforbindelsen over Sognefjorden på Rv. 5 Fodnes–Mannheller gir kommunene Aurland, Lærdal og Årdal forbindelse med nordsiden av Sognefjorden. Med åpningen av verdens lengste biltunnel (24,5 km) mellom Lærdal og Aurland, Lærdalstunnelen, er det etablert en fergefri og vintersikker stamveiforbindelse mellom Oslo og Bergen (E 16).

Øyene Frøya og Bremangerlandet ble knyttet til fastlandet med undersjøisk tunnel og bro i 2002. I 2013 ble sambandet fullført med ny vei til kommunesenteret Svelgen.

I Nordfjord ble det i 2012 åpnet en alternativ fergefri forbindelse, Heggjadalsvegen med Kvivstunnelen, fra Grodås i Hornindal til Sunnmøre. Det er i tillegg planer om ny parsell på E 39 fra Nordfjord og nordover, men trasevalget er ikke foretatt. Statens Vegvesen tilrår en indre linje med bro over Innvikfjorden i Stryn og videre til Kvivsvegen og Volda, men interessemotsetningene er store.

Fire hovedforbindelser fører sørover til Hordaland. Fra vest fører Rv. 57 fra Espeland i Gaular til Knarvik i Lindås og derfra går E 39 videre til Bergen. E 39 Trondheim- Kristiansand går gjennom hele fylket fra nord til sør, Rv. 13 fra Førde via fergeforbindelse over Sognefjorden, videre over Vikafjellet til Voss, og E 16 gjennom fylket til Voss.

Foruten E39 går det to veier til Ålesund, Rv. 61 fra Maurstad i Vågsøy over blant annet de to store øyene Gurskøya og Hareidlandet og en indre vei Rv. 60 fra Byrkjelo i Nordfjord via Stryn, Stranda og Sykkylven.

Internt har Sogn og Fjordane to hovedforbindelser øst–vest, Rv. 15 Stryn–Måløy langs Nordfjords nordside og Rv. 5 fra Lærdal via Sogndal og Fjærland til Førde og Florø. Mellom Sunnfjord og Sogn finnes tre andre viktige veier, Rv. 13 Førde–Balestrand over Gaularfjellet (vinterstengt) og ferge Dragsvik-Vangsnes i Vik, E 39 Førde–Vadheim - Lavik og ferge til Oppedal i Gulen, og Rv. 57 Dale i Sunnfjord–Hyllestad -Rysjedalsvika og ferge til Rutledal i Gulen.

Under stormen Dagmar julen 2011 fikk veinettet skader for 120 mill. kr. Veier ble ødelagt både av flom og bølger som slo innover land og vasket vekk deler av veien. Etter stormen ble det bevilget 475 millioner kroner til rassikring av veinettet i fylket. Ytterligere rassikring kommer med Nasjonal transportplan fra 2018.

Jernbane

I sør går Bergensbanen på en kort strekning innen fylket. Fra Myrdal går Flåmsbanen til Flåm ved botnen av Aurlandsfjorden, og dette er Norges bratteste og mest kjente turistbane.

Det finnes ekspressbussforbindelse til Oslo og Lillehammer på Østlandet samt såvel nordover som sørover på Vestlandet.

Fly

I Sogn og Fjordane finnes fire flyplasser med sivil rutetrafikk: Florø lufthavn, Førde lufthavn på Bringeland, Sandane lufthavn på Anda og Sogndal lufthavn på Haukåsen.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg