Sofus Magdalus Høgsbro, dansk folkehøyskolemann og politiker. Bestyrer av Rødding folkehøjskole 1850–62. Han ble 1858 folketingsmann for Venstre og var til sin død en innflytelsesrik politiker. Utgav ukebladet Dansk Folketidende (1865–83).