Sofie Aubert Lindbæk, født i Oslo, norsk forfatter, datter av L. M. B. Aubert. Lærer ved Nissens pikeskole 1920–36, filmsensor 1935–40. Hun debuterte 1900 med fortellingen Fanny Ramm; senere kom Den yngste (1905) og Student (1907). Best kjent er hun som utgiver av familiepapirer og memoarverker: Landflygtige; af Aubert'ske papirer (1910), Hjemmet paa Fæstningen; af Aubert'ske papirer (1912), Fra Det norske selskabs kreds (1913), Moer Korens dagbøker (2 bd., 1915), Fra krinolinetiden (1921) o.fl.