Sodoma, italiensk maler fra høyrenessansen i Siena. Han kom 1497 til Milano, ble influert av Leonardo da Vincis skole og drog 1501 til Siena. Hans maleri er i denne tiden preget av Milano-skolens clair-obscur, Leonardos kvinner og det rike spill mellom lys og skygge. Oppholdt seg 1507–18 i Roma og utførte hovedverket Aleksander og Roxanes bryllup i Villa Farnesina. I hans landskapsmaleri peker han fremover mot 1700-tallet, og hans genremessighet og clair-obscur vitner om den kommende barokk og Caravaggio-skolen. Med sin serie av religiøse malerier, f.eks. Oppstandelsen (Palazzo Pubblico i Siena) og Kristus tas til fange (Galleria Uffizi, Firenze), står han også som en banebryter ved bruken av fargespenning og den religiøse patos. Hans livsførsel gav ham navnet Sodoma.