Smestad er et tettsted på vestsiden av Øyeren i Rælingen kommune, Akershus.