Stavanger, norsk oljeboringsselskap grunnlagt som et rederi i 1915 av Peder Smedvig (1882–1959). Smedvig var senere blant de første som deltok i oljevirksomheten i Nordsjøen. Smedvig driver bl.a. plattformboring og brønntjenester på faste installasjoner i Nordsjøen og opererer boreskip og borerigger. I 2006 solgte Smedvig seg ut av oljevirksomheten ved å overdra denne delen av selskapet til John Fredriksens selskap Seadrill. Det familieeide selskapet har etter dette drevet med forvaltning av investeringsporteføljer innen eiendom, venturekapital og direkte investeringer, i tillegg til en investeringsportefølje bestående av aksje- og hedgefond.