Smalltalk, objektorientert programmeringsspråk utviklet av Xerox-konsernet i 1970-årene, knyttet til utvikling av grafisk brukergrensesnitt, og fremfor alt til ekspertsystemer og kunstig intelligens.