Sleipner Øst kondensatrørledning, 245 km lang rørledning med diameter på 20 tommer, som transporterer ustabilt kondensat fra Sleipner Øst i Nordsjøen til Kårstø i Rogaland. Driften startet 1993. Transportkapasiteten er 200 000 fat/døgn.