Slagen-raffineriet, oljeraffineri på Slagentangen i Tønsberg kommune, eies av ExxonMobil. I drift siden 1961. Foredler ca. 6 mill. tonn råolje årlig til oppvarmingsprodukter og drivstoffer for sjø-, land- og lufttransport. Ca. 60 prosent av de raffinerte produktene blir eksportert.