Skykkjedalsfossen, foss i Eidfjord kommune, Hordaland, dannet av elven fra Skykkjedalsvatn, tilløp til Sima fra sør. Totalt fall 605 m, fritt fall 300 m. Fossen påvirkes av at øvre deler av dette vassdraget er tatt inn i tunnelsystemet for Sy-Sima kraftverk. Se Sima kraftverk.