Skredshol, storgård (tidligere adelig setegård) i Ringsaker kommune, Hedmark, på nordvestsiden av Nes-halvøya, ca. 10 km sør for Moelv. Gården har (1998) et totalareal på 2026 daa, hvorav 733 daa dyrket mark og 940 daa produktiv skog. Skredshol, som er nevnt første gang 1403, tilhørte Bjørn Ivarsson 1420 og adelsmannen Laurits Torsteinsson (Kamp) 1523. Den tilhørte deretter slekten Kruckow og fru Margrete Brockenhuus. Fra henne gikk den i arv til brordatteren Sophie Brockenhuus, som var gift med kansler Jens Bjelke. Gården fulgte deres etterslekt til 1720, da den ble solgt til bondeeie og mistet sine setegårdsrettigheter. Skredshol tilhører fra 1922 familien Moslet. Hovedbygningen er fra 1700-tallet, oppført i tømmer med pusset murkledning; gårdens låve er fredet.