Skougaard, norsk slekt som stammer fra Bornholm. Dens første kjente mann er bonden Mads Ibsen (1622–1705). Slekten kom til Norge med hans sønnesønns sønn, tolloppebørselsbetjent i Farsund Lorentz Severin Skougaard (1762–1830). Gjennom sønnen, tollkasserer i Langesund Jonas Eilertsen Lund Skougaard (1807–77) ble han farfar til bl.a. sangeren Lorentz Severin Skougaard (Severini) (1837–85), orfører i Kristiania, veidirektør og ordbokforfatter Johan Kristian Skougaard (1847–1925), skipsreder i Langesund Herman Benedict Graff Skougaard (1852–1913) og ingeniør og donator i New York, USA Jens Christian Lund Skougaard (1855–1930). Sønn av H.B.G. Skougaard var boksamleren, h.r.advokat Jonas Eilertsen Lund Skougaard (1896–1968).