Skomvær radiofyr, opprettet 1959, kjenningssignal SK, frekvens 299,5 kHz, rekkevidde 100/70 nautiske mil (dag/natt). Radiofyret sender også korreksjonssignaler til satellittnavigasjonssystemet NAVSTAR GPS, såkalt differensiell GPS.