Skomrak, tettsted i Lyngdal kommune, Vest-Agder, på østsiden av Rosfjordens innerste del, et par km sør for kommunesenteret. Boligområde.