Det er gratis og obligatorisk skole for barn i alderen 6–15 år. Barneskolen er 8-årig og videregående skole 2-årig. Det finnes grunnskoler på alle øyene og en videregående skole for hele landet. Eneste høyere utdanningsinstitusjon er en maritim skole, samt en underavdeling a University of South Pacific, begge på Funafuti. Annen utdanning kan tas i Fiji eller andre land etter stipend.