Det er 10-årig obligatorisk og gratis skole fra barna er 6 år. Barneskolen er 6-årig etterfulgt av 5-årig videregående skole. De første årene undervises det på det lokale kreolspråket seselwa, men engelsk introduseres i 1. klasse og er undervisningsspråket fra 5. klasse i barneskolen. Det undervises i fransk fra 4. klasse. I 2003 ble analfabetismen anslått til ca. 8 % av den voksne befolkningen.