Utdanningssystemet er basert på det newzealandske. Det er 10-årig obligatorisk skolegang. Barneskolen er 6-årig og den videregående skolen 7-årig. The National University of Samoa ble opprettet 1988. I Apia finnes også en avdeling av University of the South Pacific (USP), Alafua campus, med hovedvekt på landbruksfag.