Offisielt er det 6-årig obligatorisk skole for alle i alderen 7-14 år. Barneskolen er 6-årig, og den videregående skolen er 6-årig. Ca. 20 % av den voksne befolkningen regnes som analfabeter (2001).