Det er ikke obligatorisk skolegang i Papua Ny-Guinea. Barna begynner i den 9-årige grunnskolen når de er 7 år. Den videregående skolen er 4-årig. I 2001 gikk 73 % av den aktuelle aldersgruppen i grunnskolen. Engelsk er undervisningsspråk for mange barn. Det er to universiteter og flere lærerskoler i landet. Ifølge UNESCO er ca. 44 % av den voksne befolkningen analfabeter (2001).