Det er obligatorisk og gratis skole for barn i alderen 6–16 år. Grunnskolen er 7-årig, og den videregående skolen varer inntil 4 år.