Det er obligatorisk skolegang i sju år for barn mellom 5 og 12 år. Grunnskolen er 6-årig. Den videregående skolen er 7-årig (3 + 4 år). Både grunn- og videregående skole er gratis. Ca. 93 % av barna tar grunnskole, og ca. 62 % av de unge går i videregående skole. Det er to universiteter i Mauritius samt flere høyskoler. Analfabetismen blant den voksne befolkningen er etter UNESCOs beregninger 2001 på 25 %.