Offisielt er det 7 års obligatorisk skolegang på Maldivene. Tradisjonelt finnes det tre ulike skoletyper: koranskoler, maldiviskspråklige grunnskoler og engelskspråklige grunn- og videregående skoler. Grunnskolen er 7-årig (5 + 2), videregående skole 5-årig (3 + 2). Bare de engelskspråklige skolene benytter de offentlige læreplanene. I 2000 gikk 99 % av barna i grunnskolen. Andelen analfabeter av den voksne befolkningen er beregnet til 2,8 %, en av de laveste andelene i det sørøstlige Asia (2003). Det finnes ikke universitet, men flere høyere utdanningsinstitusjoner.